Còpies de seguretat

En informàtica una còpia de seguretat fa referència a la còpia d’informació que es realitza per tal de ser restaurada en cas de pèrdua de dades o en cas de ser requerida amb posterioritat.

Normalment les dades es copien en un mitjà d’emmagatzemament diferent al de l’origen de les dades. Tradicionalment s’han utilitzat mitjans d’emmagatzemament extraïbles que poden ser desats físicament separats dels ordinadors on es realitzen les còpies, com poden ser: discos durs externs, CD-ROM, cintes magnètiques (DAT), etc. Tot i així, cada cop s’utilitzen més -especialment en grans servidors i empreses- sistemes de còpia de seguretat remota que realitzen les còpies de forma automàtica a través de la xarxa.

Les còpies de seguretat han esdevingut una part crítica de la planificació informàtica de les empreses i més concretament de la seva política de seguretat i és una de les principals mesures que s’adopten per a protegir-se d’incidents de seguretat informàtica. Una pèrdua d’informació en un negoci es podria convertir en una significant pèrdua econòmica, tant, que fins i tot un estudi diu que un 20% d’empreses que pateix una pèrdua important de dades es veu obligada a tancar. Una pèrdua de dades pot provocar:

Disminució del nombre de clients.
Pèrdua de la imatge de l’empresa.
Pèrdua de temps.
Pèrdua d’oportunitats de negoci.

Les còpies de seguretat poden ser del sistema o de dades. Les del sistema tenen com a objectiu poder rearrencar un sistema després d’un incident de seguretat i per tant realitzen una còpia dels fitxers del sistema operatiu i del programari instal·lat. Per altra banda, les còpies de seguretat de dades sols pretenen recuperar informació i realitzen còpies de fitxers de dades o bases de dades.