Blog

Informàtica Feu – 3CX Gold Partner

3CX és una solució de Comunicacions Unificades i telefonia IP (VoIP). Proporciona una plataforma de programari que permet a les empreses implementar sistemes de telefonia i comunicació moderns i flexibles basats en IP. Alguns dels components clau de les solucions de 3CX inclouen: Central telefònica IP (PBX): 3CX ofereix una PBX basada en programari que permet a les empreses gestionar les seves trucades de veu i comunicacions de manera centralitzada. Això inclou funcions com la gestió d’extensions, encaminament de trucades, gravació de trucades, conferències telefòniques… Telefonia VoIP: 3CX utilitza tecnologia VoIP per transmetre trucades de veu a través de la...

Política de còpies de seguretat

Les còpies de seguretat son part essencial de la plataforma tecnològica d’un negoci, ha de formar part del pla de continuïtat de negoci, ara inclús exigit pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).   Característiques que han de complir les còpies de seguretat: Separades físicament de la ubicació de l’empresa Separades lògicament de la xarxa de producció Ubicades en territori compatible RGPD Control del reciclatge – immutabilitat… Verificació de les còpies, tests de restauració, informes… Aplica la regla 3-2-1   La manera com es realitza el procés de còpies de seguretat requereix solidesa i això es consolida mitjançant una...

Integració Comunicacions amb WhatsApp Business

Cada vegada disposem de més eines per facilitar el nostre treball diari, independentment del lloc on el realitzem. Com a novetat podem afegir un número de WhatsApp Business en el sistema de comunicacions i fer que l’equip d’atenció respongui als missatges. La integració amb WhatsApp permet enviar missatges al client web perquè els agents responguin, transfereixin i resolguin les consultes dels clients des d’una única plataforma. Afegim un canal addicional de comunicació, i … Garantir respostes assignant els missatges a grups Donar un millor servei al tenir totes les comunicacions en una única plataforma Els missatges queden registrats per garantir...

Integració Microsoft Teams

Cada vegada disposem de més eines per facilitar el nostre treball diari, independentment del lloc on el realitzem. Eines com Microsoft Teams, milloren la comunicació entre els equips de treball per augmentar la productivitat. Amb Microsoft Teams podem tenir converses de xat, reunions de treball amb companys i clients, compartir fitxers… Però, i si poguéssim disposar de la funcionalitat del ser el nostre sistema de Comunicacions Unificades sense canviar d’aplicació? Amb la integració amb el nostre sistema de comunicacions és possible. Podem utilitzar Microsoft Teams per contactar amb altres usuaris de la companyia utilitzant el seu número corporatiu (extensió interna...

Webinar – The accelerated “lift and shift”: How iFeu guided a successful migration to AWS

iFeu, a leading managed services provider based in Barcelona supports 100+ AWS accounts with dozens of product EC2 instances for their growing customer base. GBI Grup brings cutting edge technology to ensure quality in waste collection, road and beach cleaning. The inspiring staff works to design urban green spaces and public ‘furniture’ creating beauty-out-of-waste for all ages to enjoy. GBI Grup’ VMWare environment could no longer keep their physical servers updated to support new versions. This meant a complete ‘all-in’ shift to the cloud, while needing to maintain security and scaling without service interruptions. Learn how GBI Grup turned to...

Backups N2WS

Descobreix com a iFeu Cloud oferim un 100% de disponibilitat en els entorns d’AWS en els nostres clients Cas d’èxit ifeu.cloud i N2WS Pots trobar tots els detalls: Backups N2WS