Comunicacions Unificades

Les solucions en comunicacions unificades permeten la integració de veu, dades i vídeo en un únic interfície, ajudant a les empreses a obtenir una comunicació àgil, simple i eficient.

La integració d’aplicacions (telefonia, correu de veu, correu electrònic, vídeo col·laboració, etc.) en una sola plataforma permet la simplificació de les comunicacions diàries de les empreses.

Avui dia, les empreses han de fer front a entorns dinàmics, amb unes necessitats de comunicació més complexes. Per això, es fa necessari solucions completes i rendibles que aportin un avantatge competitiu i permetin una millora en els resultats.

La unificació de les comunicacions està generant entorns més col·laboratius, els quals estan permetent optimitzar el potencial de les empreses, mitjançant l’augment de la productivitat dels seus treballadors, la millora en la gestió de la comunicació (àgil, segura, flexible) i estan actuant com un facilitador del dia a dia de les empreses.

  • Col·laboració en temps real des de qualsevol lloc i dispositiu
  • Integració de les comunicacions d’empresa en una única plataforma
  • Reducció de la complexitat en les comunicacions
  • Increment de la productivitat dels treballadors
  • Millora en la capacitat de resposta i satisfacció del client (més àgil i efectiva)
  • Comunicació segura i fiable
  • Reducció de costos derivats de la comunicació