Netzer Consulting

 

 

 

 

Consultoria especialitzada en acompanyar durant l’etapa fonamental dins del cicle de vida de la seva solució ERP, ajudant a vèncer la resistència al canvi i col·laborant en la definició de projectes i en la presa de decisions per adaptar, si és precís, la estructura organitzativa

Els principals serveis: Consultoria d’elecció d’ERP, direcció de projectes, implantacions, formació, suport i migracions.

 

 

 

 

Lloc web: https://www.netzer.es/

“Ifeu Cloud ens dona un servei ràpid i eficient amb un bon suport de consulta, imprescindible per prendre decisions. També ha simplificat els recursos i millorat la seguretat”

Carles Bonet – Director General