Política de privacitat

1. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ INFORMÀTICA FEU SL LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per Informàtica Feu SL conforme a les següents finalitats:

 • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través del formulari “Contacte”. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.

2. QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ INFORMÀTICA FEU SL?

Informàtica Feu SL tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.
 • Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.

3. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari per part de Informàtica Feu SL està basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l’Usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

4. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI? 

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

5. RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’Usuari:

 • Garanteix que les dades que facilita a Informàtica Feu SL són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Informàtica Feu SL o a tercers.

6. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS.

Una de les finalitats per les quals Informàtica Feu SL tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin donat prèviament el seu consentiment per a la recepció de les mateixes.

En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de Informàtica Feu SL pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: Txell@ifeu.net

7. XARXES SOCIALS.

Els perfils en xarxes socials que disposi Infromàtica Feu SL no suposaran un tractament de dades més enllà del que la pròpia xarxa social permeti per a perfils corporatius. Informàtica Feu SL podrà utilitzar aquests perfils per informar als usuaris de cada xarxa social subscrits al perfil de l’empresa sobre les seves activitats, esdeveniments, seminaris, ofertes, promocions o novetats en els seus productes o serveis, així com compartir informació d’interès sobre les temàtiques habituals de l’empresa. Informàtica Feu SL no extraurà cap tipus de dada directament de la xarxa social.

8. EXERCICI DE DRETS.

L’Usuari pot enviar un escrit a Informàtica Feu SL amb la Referencia “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic Txell@ifeu.net , adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Accés. Pot sol·licitar l’accés a la informació personal que conservem sobre vostè.
 • Rectificació. Pot sol·licitar que corregim, modifiquem o suprimim qualsevol informació incompleta, no actualitzada o inexacta.
 • Supressió. Pot sol·licitar la supressió de la seva informació personal, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 • Oposició. Pot oposar-se al tractament de la seva informació personal basat en interès legítim.
 • Limitació del tractament. Obtenir de Informàtica Feu SL la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Portabilitat de les seves dades. Dret al fet que li lliurin les seves dades perquè pugui transmetre’ls a un altre responsable
 • Reclamació. També té dret a posar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), quan l’interessat consideri que Informàtica Feu SL ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

9. MESURES DE SEGURETAT.

Informàtica Feu SL tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.