Política integrada

Som una empresa amb més de 25 anys d’experiència i amb voluntat de servei cap als nostres clients com a objectiu principal. Apostem per una renovació tecnològica constant i per la capacitat d’adaptació a les noves situacions dels mercats.

Hem anat creixent de forma ordenada i sostenible durant tota la nostra trajectòria per consolidar les solucions que aportem. Res ens satisfà tant com veure complertes les necessitats dels nostres clients.

Informàtica Feu, SL està al servei de les empreses i entitats públiques per ajudar a resoldre qualsevol problema que us pugui presentar. El nostre principal actiu és l’usuari final, tal com exposem a l’anàlisi interna de parts interessades.

Les nostres activats considerades conformes a la qualitat exigida segons les Normes Internacionals ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 són:

Solucions integrals informàtiques per a empreses:

  • Serveis, projectes i manteniments TIC
  • Serveis i projectes de virtualització
  • Serveis de comercialització i subministrament de hardware
  • Aplicacions de negocis i programaris (Software)
  • Networking, Wifi i Seguretat TIC
  • Serveis Cloud
  • Comunicacions unificades

La declaració de Política recull com a línies mestres:

1. Compromís en complir els requisits aplicables, inclosos els legals.

2. A partir de les línies estratègiques definides en l’anàlisi de context realitzat, s’han definit els objectius de l’empresa, els quals s’han difós a tots els nivells de la nostra estructura.

3. Implantar els indicadors de qualitat i medi ambient, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés d’aquests, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.

4. Gestionar els processos que redueixin l’impacte ambiental en la nostra activitat i avaluar, anticipadament, l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis.

5. Fomentar l’ocupació racional dels recursos naturals i una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn, no només a través de la nostra tasca, sinó implicant també a tots els nostres proveïdors i clients.

6. Compromís per a la protecció del medi ambient, incloent-hi la prevenció de la contaminació, i l’ús sostenible de recursos.

7. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en el possible els mateixos i reduint els avaluats.

8. Desenvolupar els programes de formació contínua per aconseguir la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.

9. Compromís per la millora contínua del sistema de gestió implantat a l’empresa.

10. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.